BACCHUS vinsatser

Bacchus var Romarnas Vinets Gud. Grekerna kallade honom Dionysos.

Högklassiga Bacchus Exclusive vinsatser för hemframställning av vin. Vid planeringen av satserna har hög vikt lagts på kvalitet och smak, samt användarvänlighet.
Vinsatserna gör 22 liter vin. 
Sortera: